ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

中山溫泉高爾夫球會

中山溫泉高爾夫球會
 • Golf007評分

 • Rated 4 stars
 • Eagle
 • 0/5 (讀者平均評分)

 • Rated 0 stars
 • 0 未有讀者評論

 • 中山溫泉高爾夫球會
 • 評論者:
 • 發佈日期:
 • 最後更新: 2015-10-25
 • 球會設施、服務
  Editor: 60%
 • 球場設計及趣味性
  Editor: 80%
 • 球道、果嶺保養
  Editor: 80%
 • 球僮服務及場地認識
  Editor: 100%
 • 球場綠化、觀景
  Editor: 80%

評論總結:

根據資料顯示中山高爾夫球會是中國解放以來的第一個球會,亦多次進行過國際級比賽,當然有番咁上下斤両同歷史! 新場雖然難度都幾高,但如果你冇俾佢 D 幾得人驚的設計嚇親及小心處理,都會係一個會好過癮的球場。

基本資料

地址 廣東省中山三鄉
聯繫資料 電話:(760) 669 0055 傳真:(760) 668 3990 網址: http://www.cshsgc.com.cn/
007訂場熱線 (852) 2187 3146 (辦公時間) 或 24小時網上訂場
球會類型 私人球會,部份時間開放其他打球者使用。
球場數目 2 個 18洞
標準桿數/最長距離 舊場 – 71 / 5,929碼,新場 – 72 / 6,396。
場地設計師 舊場 – 阿諾龐馬 Arnold Palmer / 新場 – 積尼告斯 Jack Nicklaus
場內交通 舊場步行 / 新場在08/01年有球車
交通 中港城/港澳碼頭 – 九洲港 (約1小時10分船程)
九洲港 – 球會 (約40分鐘車程)
中港城/港澳碼頭 – 中山港 (約1小時15分至30分船程)
中山港 – 球會 (約55分鐘車程)
船期表及收費

舊場計分咭 / 舊場球道分佈圖 / 新場計分咭 / 新場球道分佈圖(留意下D多到飛起的沙池!)

簡介

球友可以選擇乘搭小輪到中山港或九洲港(較近球會)再轉乘的士(約80元)或球會提供的穿梭巴士約四十分鐘但只在部份時間先有,記住要問下球會巴士時間表。

球會設施及服務

根據資料顯示中山高爾夫球會是中國解放以來的第一個球會,亦多次進行過國際級比賽,當然有番咁上下斤両同歷史! 球會亦訓練了相當多國內的高爾夫球好手,在海外得到相當多佳績。

當你到達會所後,你會發覺它和一些新成立的球會有分別,最大的就是它因為有番咁上下歷史所以比較舊 – 不過這不代表差,相反地我覺得球會無論食物 、附近環境,更衣室服務都不錯,仲有真草練習場同三條練習球洞,連空氣都好D(因為中山珠海區,比較少污染性工業) 正!  惟一可惜的是會內設施比其它新球會少。

球場及果嶺保養(舊場)

007今次在06/01年再打中山溫泉發覺舊場的果嶺己回復正常 – 非常之正,球道亦幾好。

球僮知識及服務

個人相信球僮質素是該場的最強項,對場地暸如指掌,服務亦相當不錯。

另外值得一提的事,大部份(或全部,有待球會証實)球僮都是當地人用廣東話,如你能講普通話就作用不大,但我的普通話非常普通所以就非常有用。

兩個場都只準用軟釘鞋。

球場設計及趣味性

因為球場位於山谷中的平地上,地勢比較平,亦相信受大風影响打球機會不高,球道兩旁有相當多成熟的樹木,景色不錯。

舊場大部份球道並不是太長及斜道不大屬於易打一類,高手可以挑戰新場。

球道相片(舊場)

 • ChungshanHotspring-H1-1
  #1, 4桿洞,金411米,藍397,白383,紅365,難度男3女3。
  一開波俾個難度排第三的四桿洞你試下,第二桿上果嶺會上斜。
  ChungshanHotspring-H1-2
 • ChungshanHotspring-H2-1
  #2, 3桿洞,金157米,藍157,白132,紅119,難度男17女17。
  一號洞衰咗? 唔緊要,呢個三桿洞就易攪好多。
  ChungshanHotspring-H2-2
 • ChungshanHotspring-H3-1
  #3, 4桿洞,金368米,藍368,白344,紅277,難度男5女7。
  呢個係 45度的大 dogleg left ,第二桿要過河,開波落點對上果嶺至為重要。
  ChungshanHotspring-H3-2 ChungshanHotspring-H3-3
 • ChungshanHotspring-H4-1
  # 4, 5桿洞,金480米,藍480,白447,紅432,難度男1女1。
  呢條球道被河分成幾部份,記住問清楚球僮 D 距離先打波。
  ChungshanHotspring-H4-2 ChungshanHotspring-H4-3
 • ChungshanHotspring-H5-1
  # 5, 4桿洞,金291米,藍279,白271,紅241,難度男13女13。
  短 dogleg right,開波有少少上斜,不過都可以用長鐵開波攪掂,第二桿就大上斜。
  ChungshanHotspring-H5-2
  果嶺附近有沙池,要小心 D 處理。
  ChungshanHotspring-H5-3
 • ChungshanHotspring-H6-1
  #6, 5桿洞,金500米,藍491,白482,紅422,難度男7女5。
  呢個五桿洞因為係大落斜,如果開波有距離,有机會兩桿上果嶺。
  ChungshanHotspring-H6-2 ChungshanHotspring-H6-3
 • ChungshanHotspring-H7-1
  #7, 4桿洞,金315米,藍315,白284,紅242,難度男9女9。
  呢度開波及第二桿都係要上斜,設計冇乜特別。
  ChungshanHotspring-H7-2
 • ChungshanHotspring-H8-1
  # 8, 3桿洞,金193米,藍185,白148,紅102,難度男15女15。
  小小落斜,難度在於距離,就算短D都可以用 chip shot 上果嶺。
  ChungshanHotspring-H8-2
 • #9, 4桿洞,金372米,藍341,白331,紅300,難度男11女11。
  開波有少少落山,果嶺右面有湖要小心。
  ChungshanHotspring-H9-1
 • #10,四桿洞,金345米,藍300,白253,紅226,難度男6女14。
  呢處係一個小dogleg right,只有300多米,難度在於開波的準確性。
  ChungshanHotspring-H10-1 ChungshanHotspring-H10-2
 • ChungshanHotspring-H11-1
  #11,三桿洞,金186米,藍179,白165,紅154,難度男14女12。
  呢個三桿洞開波落斜,所以有得 ‘滾’,打par唔算太難。
  ChungshanHotspring-H11-2
 • ChungshanHotspring-H12-1
  #12,4桿洞,金382米,藍382,白350,紅271,難度男4女6。
  呢個洞就難D,開波要過河兼要上斜。
  ChungshanHotspring-H12-2
 • ChungshanHotspring-H13-1
  #13,3桿洞,金180米,藍180,白165,紅154,難度男16女16。
  又係一個長三桿洞,開波想穩陣就最好向右少少。
  ChungshanHotspring-H13-2
 • #14,5桿洞,金478米,藍437,白403,紅340,難度男2女2。
  呢條球道又長又狹窄,應真唔易打。
  ChungshanHotspring-H14-2
 • ChungshanHotspring-H15-1
  #15,4桿洞,金334米,藍334,白309,紅285,難度男12女8。
  呢個就容易好多,因為開波落點濶好多。
  ChungshanHotspring-H15-2
 • ChungshanHotspring-H16-1
  #16,4桿洞,金328米,藍328,白288,紅254,難度男10女10。
  ChungshanHotspring-H16-2
 • ChungshanHotspring-H17-1
  #17,3桿洞,金130米,藍114,白101,紅76,難度男18女18。
  呢個洞在Tee台前有水,不過唔影响打球,如無”意外”,應該打par或birdie。
  ChungshanHotspring-H17-2
 • ChungshanHotspring-H18-1
  #18,5桿洞,金479米,藍479,白430,紅386,難度男8女4。
  呢個洞係我的至愛,因為設計做得好靚。
  ChungshanHotspring-H18-2

新場評論

ChungshanHotspring-Sand-Water開波之前睇下張計分咭,見到藍 tee 有 6,084米己經有 D 猶疑打唔打藍 tee,點知打到第三,四洞,個球僮先話俾我知原來個日個金 Tee由藍 tee代替! 死喇,個金 Tee成 6,396米! 今次死梗。

終於埋單數下張 scorecard……重傷打左 102!(007打左102之後傷心了幾日,因為條氣唔多順所以過了兩個星期又去打過,居然比我打 90 🙂 )
新場係圍繞山中建成所以有多條球道會上斜,令實際打波距離更長,球道雖然有一定的寬敞但係佈滿沙池及水的陷阱,毋論開波,第二或第三桿,只要你一個唔小心 (有時小心都冇用!)就會攪出事,難度對007 係屬於超高,如果你想練下打沙池同克服過水的 波,不妨考慮下打呢度。

個場有個幾特別的設計,從#15號球洞去#16號發球台需要搭升降機

球道相片(新場)

 • ChungshanHotspring-N1-1#1,4桿洞,金340米,藍329,白309,黃285,紅263。 難度男17女13。

  一開波就俾D沙池你睇下,呢個洞開波選桿至為重要,打得太遠可能入球道兩邊沙池,太短就會令第二桿難打而佢難度只係排十七,跟住 點算?
  ChungshanHotspring-N1-2

 • ChungshanHotspring-N2-1#2,5桿洞,金477米,藍469,白456,黃446,紅402。 難度男6女8。

  呢到你都可以見到 Tee 台 D 水一路差不多去到果嶺,雖然只有477米(500多碼)但因為有少少上斜同果嶺被沙池圍實,想打 par 就要小心。

  ChungshanHotspring-N2-2

 • ChungshanHotspring-N3-1#3,3桿洞,金189米,藍169,白154,黃146,紅129。 難度男13女17。

  007打到呢個 par 3 就知道打籃 tee 係一個錯誤的選擇,呢個咁長嘅三桿洞都只係難度排十三,之後肯定仲大單。

  如果你冇 007 咁硬頸,而家轉番打白 tee 都仲未太遲。
  ChungshanHotspring-N3-2

 • ChungshanHotspring-N4-1#4,4桿洞,金410米,藍394,白377,黃341,紅328。 難度男1女3。

  呢個上山四桿洞相信係007見過的最難打之一 !

  呢個係dogleg left 難度 No.1,開波如果冇二百幾米,就只可以望打 bogey。

  ChungshanHotspring-N4-2
  第二桿 (一般業餘球手都會係第三桿)一樣咁難處理,果嶺則邊嘅沙池成個人咁高,一入親去就分分鐘永不超生,阿彌陀佛。
  ChungshanHotspring-N4-3

 • ChungshanHotspring-N5-1#5,4桿洞,金358米,藍333,白312,黃301,紅276。 難度男11女9。

  打到呢到007張 scorecard 已經傷痕累累,唯有希望儘量減少更嚴重的出事情形,攞左支長鐵開波打呢個落斜的4桿洞。

  可能係放鬆咗,打個 par !
  ChungshanHotspring-N5-2

 • ChungshanHotspring-N6-1#6,3桿洞,金143米,藍131,白121,黃109,紅93。 難度男15女15。

  呢到只有百多米,只要冇俾 D 水嚇親,鎮定 D 打,儘量保住個 par。

   

  ChungshanHotspring-N6-2

 • ChungshanHotspring-N7-1
  #7,4桿洞,金411米,藍397,白382,黃374,紅336。 難度男3女1。

  如果你在第六洞保得住 par 就恭喜你,因為呢處要上斜 -難打好多,有机會輸番一兩桿。

  ChungshanHotspring-N7-2

 • ChungshanHotspring-N8-1#8,4桿洞,金351米,藍331,白313,黃283,紅244。 難度男7女11。

  呢到仍然係上斜,不過距離就短番少少只有 ‘351’ 米! 007一早就叫你打白 tee 喇。

  ChungshanHotspring-N8-2

 • ChungshanHotspring-N9-1#9 ,5桿洞,金526米,藍508,白485,黃467,紅410。 難度男5女7。

  又一個上山5桿洞,007個日經過前面的痛苦,只有當佢係六桿咁打,希望可以四桿兩 putt,點知俾我四桿一 chip攪掂,開心左一陣。

  ChungshanHotspring-N9-2 ChungshanHotspring-N9-3

 • ChungshanHotspring-N10-1#10,4桿洞,金379米,藍360,白339,黃308,紅262。 難度男10女18。

  呢個係上山 大 dogleg left,379米 !係真唔係呀?!重會唔會有 D 難 D嘅洞?

   

  ChungshanHotspring-N10-2

 • ChungshanHotspring-N11-1#11,5桿洞,金486米,藍469,白462,黃450,紅397。 難度男12女10。

  呢個洞都好少少,只係上果嶺的一桿難D。

  ChungshanHotspring-N11-2 ChungshanHotspring-N11-3

 • ChungshanHotspring-N12-1#12 ,4桿洞,金395米,藍373,白342,黃342,紅319。

  難度男4女4。又係沙池! 救命呀!
  ChungshanHotspring-N12-2

 • ChungshanHotspring-N13-1#13,3桿洞,金159米,藍141,白141,黃128,紅113。

  難度男16女14。007打到呢到,已經服哂 Jack Nicklaus ! 都冇乜嘢講,只係千期唔好入果嶺右邊成個人咁高嘅沙池。

  ChungshanHotspring-N13-2

 • ChungshanHotspring-N14-1#14,4桿洞,金335米,藍318,白302,黃302,紅273。 難度男18女16。

  終於捱到呢個最 “容易”嘅dogleg left 洞,係落山比較易打D。
  ChungshanHotspring-N14-2
  上果嶺的第二桿就難少少,難度排十八都唔易攪。
  ChungshanHotspring-N14-3

 • ChungshanHotspring-N15-1#15,5桿洞,金457米,藍457,白428,黃402,紅369。 難度男6女8。

  呢度感覺球道比較狹窄同多沙池,最好收起 D木桿,當佢六桿打。
  ChungshanHotspring-N15-2 ChungshanHotspring-N15-3

 • ChungshanHotspring-N16-1#16,4桿洞,金386米,藍367,白351,黃328,紅305。 難度男8女6。

  開波到果嶺都係落斜,唔算太難打。
  ChungshanHotspring-N16-2

 • ChungshanHotspring-N17-1#17,3桿洞,金163米,藍139,白117,黃97,紅90。難度男14女12。

  前面,左面都係水,打右少少又有沙池,麻煩你話俾我知點打先安全?
  ChungshanHotspring-N17-2

 • ChungshanHotspring-N18-1#18,4桿洞,金431米,藍399,白379,黃348,紅315。 難度男2女2。

  球道又左又右又窄,見到都頭痛,唯有試下打 bogey golf。
  ChungshanHotspring-N18-2 ChungshanHotspring-N18-3

評分

新場雖然難度都幾高,但如果你冇俾佢 D 幾得人驚的設計嚇親及小心處理,都會係一個會好過癮的球場。

地圖位置

球場難度指數(藍色發球區):舊場chilichilichili,新場chilichilichilichilichili

寫下你的評論