ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

南昌銘雅高爾夫鄉村俱樂部

南昌銘雅高爾夫鄉村俱樂部
 • Golf007評分

 • Rated 4 stars
 • Eagle
 • 0/5 (讀者平均評分)

 • Rated 0 stars
 • 0 未有讀者評論

 • 南昌銘雅高爾夫鄉村俱樂部
 • 評論者:
 • 發佈日期:
 • 最後更新: 2015-12-27
 • 球會設施、服務
  Editor: 60%
 • 球場設計及趣味性
  Editor: 100%
 • 球道、果嶺保養
  Editor: 100%
 • 球僮服務及場地認識
  Editor: 60%
 • 球場綠化、觀景
  Editor: 80%

評論總結:

非常滿意草坪的保養水準,球場的設計及環境都非常有歐洲feel,各方面都達國際級水平,現時會所由於只係臨時所以面積不大但員工服務不俗,另一驚喜係平平無奇的餐廳食品非常好味,亦可以在露天cafe飲番杯咖啡,而打球期間入住的球會房間亦有高水平,如正式會所入伙後相信評分會更高

基本資料

地址 南昌市盧山南大道
007訂場熱線 (852) 2187 3146 (辦公時間) 或 24小時網上訂場
球場數目 18洞
標準桿數/最長距離 7,046碼 / 72
場地設計師 Alan Rijks
場內交通 球車

 

簡介

球會位於南昌市附近,去市中心只需10分鍾左右搭的士20元有找,十分方便。球會屬於一個正在興建的大型高尚住宅發展一部份,個大門口更甚有氣勢,上圖只為臨時會所,巨型的正式會所將在07年尾完成。

球場及果嶺保養

Mingya-Condition
毋論球道、果嶺都非常靚,值得讚賞!

球僮知識及服務

球僮場地熟式程度中,服務態度OK。

球場設計及趣味性

Mingya-Design
個球場頭九洞大部份球道都係圍繞山腰及小山丘而建,所以有少少上落,球道相對後九較窄,打落有一定挑戰性及變化多端,非常好玩,其中的#5 的par 5更屬精彩。後九就較為平坦及寬闊,可以放手大棍一博,不過後九水障礙比較多所以都要小心處理,而最令人一打難忘的就係四桿洞的#18…..非常刺激。

球道相片

 • Mingya-H1-1上斜dogleg left。
  Mingya-H1-2 Mingya-H1-3 Mingya-H1-4

 • Mingya-H2-1開波落斜,跟住右轉上果嶺。
  Mingya-H2-2 Mingya-H2-3 Mingya-H2-4

 • Mingya-H3-1Par 5 , 唔好睇佢只得483碼好易打,因為要全程上斜。
  Mingya-H3-2 Mingya-H3-3 Mingya-H3-4 Mingya-H3-5

 • Mingya-H4-1長Dogleg left , 第二桿上斜。
  Mingya-H4-2 Mingya-H4-3

 • Mingya-H5-1全場最正的一個球洞,又靚又好玩!上果嶺比較難度高因為升高左好多。
  Mingya-H5-2 Mingya-H5-3 Mingya-H5-4 Mingya-H5-5

 • Mingya-H6-1Par 3 ,一短就會入沙池。
  Mingya-H6-2 Mingya-H6-3

 • Mingya-H7-1長par 4 ,第二桿要又遠又準先可以上到green.
  Mingya-H7-2 Mingya-H7-3 Mingya-H7-4

 • Mingya-H8-1Par 3, 右面全水….向左打安全D。
  Mingya-H8-2 Mingya-H8-3

 • Mingya-H9-1Sorry, 唔記得在tee臺影張相……
  Mingya-H9-2 Mingya-H9-3

 • Mingya-H10-1大直路短par 4 , 仲唔打Par?
  Mingya-H10-2 Mingya-H10-3

 • Mingya-H11-1呢個par的果嶺超細…..唔易上。
  Mingya-H11-2

 • Mingya-H12-1小doglog left, 右面一直有水到果嶺
  Mingya-H12-2 Mingya-H12-3 Mingya-H12-4

 • Mingya-H13-1一個窄窄的Par 3果嶺。
  Mingya-H13-2 Mingya-H13-3

 • Mingya-H14-1大直路par 4。
  Mingya-H14-2 Mingya-H14-3

 • Mingya-H15-1球道頗寬闊的par 5, 開波要carry過水。
  Mingya-H15-2 Mingya-H15-3 Mingya-H15-4

 • Mingya-H16-1小dogleg right, 球道?邊都有小河。
  Mingya-H16-2 Mingya-H16-3 Mingya-H16-4

 • Mingya-H17-1大直路短par 4 。
  Mingya-H17-2 Mingya-H17-3 Mingya-H17-4

 • Mingya-H18-1一個非常長加危險的par 4 ,第二桿要上水中果嶺…..祝你好運!
  Mingya-H18-2 Mingya-H18-3

評分

非常滿意草坪的保養水準,球場的設計及環境都非常有歐洲feel,各方面都達國際級水平,現時會所由於只係臨時所以面積不大但員工服務不俗,另一驚喜係平平無奇的餐廳食品非常好味,亦可以在露天cafe飲番杯咖啡,而打球期間入住的球會房間(1, 2, 3)亦有高水平,如正式會所入伙後相信評分會更高,暫時俾Eagle,7/07

南昌對香港的球友可能較陌生,但我今次經過幾日的考察發覺南昌各方面都有一定水準,如酒店、食肆、旅遊景點及休閑中心及其它市容或旅遊景點等都唔錯,可以一試。

地圖位置

球場難度指數(藍色發球區):chilichilichili

寫下你的評論