ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

熱身運動

自己經過多次一到球場就因為急不及代關係,未做足熱身就打球,令之前已有背脊肌舊患多次復發,做左一個容易受傷的男人,苦不堪然。

希望各位唔好心急同要做起碼 5 – 10分鐘熱身。尤其在練習場,最好先做熱身或者練下 short game先 (chipping, pitching 到 half swing 同full swing一步步上),千期唔好未企定就攞支1號木(Driver)出嚟搏命,否則book定跌打師父。

講開跌打,經過多次中招都未試過,因為覺得D師父水準冇乜保障,所以唔敢試同唔知效果。 但如你有好嘅師父介紹,請e-mail給我,功德無量。

現時我如受傷多數會去睇物理冶療,個物理冶療師多數都會同我用ultra sound同用冰敷 (初頭弄傷唔知點算,自已用暖水敷,攪到重衰),跟住就用micro-current (微電),要4-5個療程先攪得掂,貴就貴D不過效果都不錯。

但如過只係小小酸痛或疲勞,我會自已每日隔四至五小時用冰敷痛的部位 3 – 4分鐘,效果都o.k.,起碼慳返D錢同時間,大家可以試下。

但係長期打高爾夫的人都多數會有多少傷,惟有希望儘量減少次數同程度。