ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

重慶上邦高爾夫俱樂部

重慶上邦高爾夫俱樂部
 • Golf007評分

 • Rated 4.5 stars
 • Ace
 • 0/5 (讀者平均評分)

 • Rated 0 stars
 • 0 未有讀者評論

 • 重慶上邦高爾夫俱樂部
 • 評論者:
 • 發佈日期:
 • 最後更新: 2015-12-27
 • 球會設施、服務
  Editor: 80%
 • 球場設計及趣味性
  Editor: 80%
 • 球道、果嶺保養
  Editor: 100%
 • 球僮服務及場地認識
  Editor: 80%
 • 球場綠化、觀景
  Editor: 100%

評論總結:

呢個場以草坪黎講,係我今次響重慶打四個場之中最正(其餘三個其實都己經好好),球場趣味性都很高,幾多變化,尤其係D狗腿洞,熟場後會更好玩,難度適中;場內環境整體上非常成熟兼且靚,雖然有少量洞會見到別墅,亦冇乜問題,園藝做得出色,到處都見到呢種小白花,又幾養眼。

基本資料

地址 重慶九龍坡區金鳳鎮國家級風景區
007訂場熱線 (852) 2187 3146 (辦公時間) 或 24小時網上訂場
球場數目 18洞
標準桿數/最長距離 72 /7,085碼 (金Tee)
場地設計師 Peter Dalkeith Scott
場內交通 球車

小食亭 / 球車 / 練習場 / 球場掠影(1, 2, 3, 4)

簡介

球會啟用於2006年,由市中心出發大概45分鐘車程。

球會設施及服務

會所外型有些歐陸味道,面積唔算大過夠用,裝修得體,設施包括前台專賣店餐廳更衣室,員工服務好殷勤有禮。

球場及果嶺保養

SunKingdom-Condition
球道草坪非常好,又厚又密,果嶺就更靚,俾個 Close Up 大家睇下。 May2008

球僮知識及服務

Caddie服務態度好,球場資料準碓。

球場設計及趣味性

SunKingdom-Design
球場建於山谷之中,設計上有大量狗腿洞,如果熟場可以偷彎位打,幾好玩,有直路,三杆洞四杆洞各有一個水中果嶺,球道長度組合有長有短,可以換下氣,地勢有多少高低;水障唔算多,沙池數量頗多而且深度較淺,果嶺附近特別多沙池,果嶺斜度適中。

球道相片

 • SunKingdom-H1-1左狗腿,開波落斜,攻果嶺要過水
  Dogleg left. Downslop teeshot then approach to the island green.
  SunKingdom-H1-2 SunKingdom-H1-3

 • SunKingdom-H2-1右狗腿,開波落斜,右面有水
  Dogleg right. Downslop teeshot , water appears on right..
  SunKingdom-H2-2 SunKingdom-H2-3

 • SunKingdom-H3-1右狗腿,盡量靠左開波,否則睇唔到果嶺
  Dogleg right. Aim left otherwise you will left yourself a blind shot to green.
  SunKingdom-H3-2 SunKingdom-H3-3

 • SunKingdom-H4-1水中果嶺
  Island Green
  SunKingdom-H4-2

 • SunKingdom-H5-1左狗腿,開波過水之後往左轉
  Dogleg left, fairway stretches to left after your teeshot over the water.
  SunKingdom-H5-2 SunKingdom-H5-3 SunKingdom-H5-4

 • 右狗腿,有水但唔inplay
  SunKingdom-H6-1Dogleg right, water appears on both side but not inplay.
  SunKingdom-H6-2 SunKingdom-H6-3

 • SunKingdom-H7-1落斜三杆
  Downslope Par 3
  SunKingdom-H7-2

 • SunKingdom-H8-1左狗腿先上後落
  Dogleg left. Teeshot goes up then the rest goes downslope.
  SunKingdom-H8-2 SunKingdom-H8-3 SunKingdom-H8-4

 • SunKingdom-H9-1大直路落斜,球道被水分割開
  Straight away downslop. Fairway split by water into two.
  SunKingdom-H9-2 SunKingdom-H9-3

 • SunKingdom-H10-1大直路開波落斜
  Straight away downslope tee shot.
  SunKingdom-H10-2 SunKingdom-H10-3

 • SunKingdom-H11-1左狗腿短五杆
  Dogleg left short Par 5
  SunKingdom-H11-2 SunKingdom-H11-3 SunKingdom-H11-4

 • SunKingdom-H12-1中距離三杆
  Mid range Par 3
  SunKingdom-H12-2

 • SunKingdom-H13-1大直路
  Straight away hole
  SunKingdom-H13-2

 • SunKingdom-H14-1左狗腿,開波過水,右邊一直有水
  Dogleg left, water appears in front and left.
  SunKingdom-H14-2 SunKingdom-H14-3

 • SunKingdom-H15-1右狗腿,短五杆
  Dogleg right, short Par 5
  SunKingdom-H15-2 SunKingdom-H15-3

 • SunKingdom-H16-1中距離三杆
  Mid range Par 3
  SunKingdom-H16-2

 • SunKingdom-H17-1左狗腿長四杆
  Dogleg left long Par 4
  SunKingdom-H17-2 SunKingdom-H17-3

 • SunKingdom-H18-1收工大直路
  Straight away ending hole
  SunKingdom-H18-2 SunKingdom-H18-3

評分

呢個場以草坪黎講,係我今次響重慶打四個場之中最正(其餘三個其實都己經好好),球場趣味性都很高,幾多變化,尤其係D狗腿洞,熟場後會更好玩,難度適中;場內環境整體上非常成熟兼且靚,雖然有少量洞會見到別墅,亦冇乜問題,園藝做得出色,到處都見到呢種小白花,又幾養眼。

比起其餘三個場呢度稍為遠D,其實從市區黎都唔駛一個鐘,個人認為絕對值得一打。

整體評分 Ace 05/2008

地圖位置

球場難度指數(藍色發球區):chilichilichili

寫下你的評論