ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

南沙春季高球嘉年華包球車僅需RMB695

查詢電話 2137 2007

日期:4月15至19日(一至五)
價格:當天18洞RMB695/位,當天暢打RMB895/位
包括:山場18洞果嶺費+球僮球車(二人用)+衣櫃+保險

備註:

參加活動提前預訂贈送價值488元PRGR高爾夫腰帶或高爾夫T恤。連續打兩天球場別墅酒店免費。(送完即止)

NanshanInternational-View-1
NanshanInternational-H15-2 NanshanInternational-H14-2 NanshanInternational-Green NanshaM-Condition NanshaM-Design