ENGLISH | 訂場熱線: 2137 2007 / 2137 2000 / 4007 007 148

台灣台南高爾夫球場價目表

查詢熱線 :2137 2000

球會名稱 平日(RMB) 假日(RMB) 備註
嘉南高爾夫俱樂部(18洞)
Chianan Golf Club
 830 920
南寶高爾夫俱樂部(27洞)
NanPao Golf & Country Club
730 800
南一高爾夫俱樂部(18洞)
Nan Yi Golf Country Club
870 1040 比賽場地
台南高爾夫俱樂部(18洞)
Tainan Golf & Country Club
750 840

 

 

備註:

  1. 打球價格已包括18洞果嶺費+球童&球車(四位共用)
  2. 不足四位一組或需要補球車&球童差額, 費用自付球會前台
  3. 預定請提供中文名字(外籍人士除外), 以及護照號碼+出生年月日以買保險

臺灣南寶1 臺灣南寶6 臺灣南寶5 臺灣南寶4 臺灣南寶3